Hair styling set

3 rôzne výrobky podľa vlastného výberu

 

Ušetríte 10 € oproti nákupu výrobkov jednotlivo